توصیه‌ها می‌تواند به تغذیه ورزشکاران کمک کند

 

سه تا چهار ساعت پیش از مسابقه ورزشی، غذا بخورید.

به بدن‌تان غذا‌های پرکربوهیدرات برسانید.

غذا‌هایی را بخورید که هضم آن‌ها برای بدن شما، آسان باشد؛ از غذا‌های سرخ‌کرده پرهیز کنید.

برای دست کم یک ساعت پیش از مسابقه از خوردن غذا‌ها یا نوشیدنی‌های پرقند، پرهیز کنید.

مقدار زیادی مایعات بنوشید. یک تا دو ساعت قبل از مسابقه نیم‌لیتر (دو لیوان) آب بنوشید؛ ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از مسابقه ۲۵۰ تا ۴۰۰ سی‌سی

(یک لیوان تا یک لیوان و نیم) آب بنوشید. در صورت امکان هر ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در حین مسابقه ۷۵ تا ۱۵۰ سی‌سی (یک چهارم تا سه‌چهارم لیوان) آب بنوشید.

منبع: ایران ناز

دسته‌ها: اخبار روز